Konstruksione metalike per fabrika te pasurimit te mineraleve

Konstruksione metalike per kapanone

Godine industriale me konstruksione metalike

Magazina me konstruksion hekuri

Mbulim kapanoni me panele sanduic

Mirembajtje dhe riparim per konstruksione metalike

Montim panele sanduic

Ndertim kapanonesh me konstruksion celiku

Ndertim kapanoni me strukture metalike

Perpunim metali per konstruksione metalike

Prodhim cisterna karburanti

Prodhim dhe montim konstruksione hekuri

Prodhim, montim dhe saldim per depozita te hidrokarbureve

Projektim dhe zbatim konstruksione hekuri

Punime celiku

Punime me vinc

Vinca per punime specifike ose te vecanta

Tenda per lokale me konstruksion metalik

Kapriate metalike per magazina

Vinca 35 ton, 50 ton, 75 ton, 100 ton, 200 ton, 500 ton me qera

Zyra portative metalike

Zyra te levizshme per kantiere ndertimi

Prodhim ashensoresh metalike

Punime me plazem, pandografi

Saldim tubacioni dhe ene nen presion

Vinca me qera